Over ons

ing. Anouska Hameetman zet zich binnen IMd als kennisdrager BIM volop in op het verbeteren van het BIM proces. Dit doet zij door een actieve bijdrage te leveren aan het BIM- en modelleursoverleg, BIM binnen projecten aan te moedigen en door de implementatie van nieuwe technieken en software. Op het gebied van duurzaamheid is kennisdrager en vraagbaak voor haar collega’s. Daarnaast is Anouska betrokken bij de implementatie van nieuwe technieken binnen het bedrijf. Met groot enthousiasme heeft zij het gebruik van BIM360, Solibri, Augment Reality en de 3D-printer geïmplementeerd.

In 2010 kwam Anouska via de opleiding Bouwkunde voor het eerst in aanraking met IMd. De no-nonsense-houding en de visie op constructief ontwerpen sprak haar erg aan en na verschillende stages en afstuderen is zij sindsdien niet meer bij IMd weg te slaan. In de afgelopen zes jaar is er veel gebeurd. IMd heeft verschillende pilotprojecten uitgevoerd met vernieuwende concepten zoals: het donorskelet, de ontwikkeling van een demontabele hoofddraagstuctuur en een volledig circulaire ontwikkeling. Onder de vleugels van Anouska heeft er intern bij IMd een professionalisering plaats gevonden op gebied van BIM.

IMd is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform Madaster; het materialen-kadaster. Vanuit Madaster kan van elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort, dan wel een constructiepaspoort, gegenereerd worden. De Madaster Foundation behartigt het algemeen belang en werkt nauw samen met partijen en vertegenwoordigers uit meerdere sectoren, de zogenaamde Kennedy’s. IMd is één van deze Kennedy’s en adviseert de Board of Directors over de gewenste ontwikkeling van Madaster. Daarnaast is IMd vanuit het duurzaam construeren betrokken bij de DuCo-tool en maakt daarmee in de ontwerpfase keuzes voor constructiesystemen op basis van een MPG-berekening.

Om al deze opgedane kennis te delen met de nieuwe generatie heeft zij ruim twee jaar les gegeven als gastdocent bij de Haagse Hogeschool.